Vores bæredygtighedsstrategi  

Handling i dag. Påvirkning i morgen.

Vores bæredygtighedsrapport 2016


Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi
Vi vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Vi ønsker at bidrage til at skabe en verden, hvor mennesker kan bruge energi som en naturlig del af dagligdagen uden at bidrage til klimaforandringer og begrænse mulighederne for kommende generationer. 

Det er vigtigt for os at drive en bæredygtig virksomhed med respekt for samfundet, miljøet og vores medarbejdere. 

Vores bæredygtige tilgang blev vedtaget i 2016 som led i vores omstilling til et grønt energiselskab og danner grundlaget for, at vi kan nå vores mål om at skabe en verden, der kører udelukkende på grøn energi. 

Alle vores bæredygtighedsprogrammer bidrager til at skabe et mere bæredygtigt samfund. På tværs af programmerne har vi valgt tre af særligt stor betydning for os: