100 % grøn energi

Forestil dig en hverdag, der er 100 % baseret på vedvarende energi

Så kunne vi bruge energi uden at bidrage til klimaforandringerne. For at nå dertil må vi omstille de globale energisystemer til grøn energi. Den proces er langsomt i gang, og her spiller havvind en vigtig rolle.

Til kamp mod klimaforandringer med grøn energi

Den globale middeltemperatur og koncentrationen af CO2 i atmosfæren er på de højeste niveauer, der nogensinde er målt. Siden Paris-aftalen trådte i kraft i 2016, har det internationale samfund nu fundet fælles fodslag i arbejdet med at holde den globale temperaturstigning på under 2 °C.

Over en tredjedel af de globale CO2-emissioner stammer fra el-produktion. For at reducere emissionerne skal verden erstatte det nuværende energisystem, som er baseret på fossile brændstoffer, med et energisystem, der er baseret på vedvarende energikilder. Processen er i gang, men der er et godt stykke vej endnu. Det forventes, at over 80 % af al ny energiproduktionskapacitet, der opføres i Europa frem mod 2030, vil være grøn. Det vil fordoble andelen af grøn energiproduktion i Europa til 37 % i 2030. Uden for Europa er andelen af grøn energiproduktion betydeligt lavere, nemlig 7 %, men den forventes at blive næsten tredoblet frem mod 2030.

Billigere vedvarende energi

Prisen på vedvarende energi falder hurtigt. Siden 2012 er prisen på landvind faldet med ca. 20 %, mens prisen på solenergi er faldet med omkring 60 %. I samme periode er prisen på havvind faldet med over 50 %.

De væsentlige prisfald betyder, at vedvarende energi nu nærmer sig et leje, hvor den kan konkurrere direkte med traditionel energiproduktion. Det gør vedvarende energi til det naturlige valg og en af de mest effektive måder at bekæmpe klimaforandringerne på.

Efterhånden som prisen falder, får havvind mere og mere opmærksomhed fra nye markeder og investorer. Havvind oplever derfor kraftig og stadig mere global vækst som en ren, effektiv og skalerbar teknologi. Frem mod 2020 forventes havvind at være den hurtigst voksende teknologi til vedvarende energi i Europa med en gennemsnitlig årlig vækst på 23 %. Havvind har udviklet sig fra at være en nicheteknologi til et almindeligt investerings­objekt for nogle af verdens største energiselskaber og investorer.

Tilknyttede programmer

Farvel til kul

Havvind har globalt potentiale