Vi gør bæredygtig vækst mulig

Vi vender udfordringer til muligheder for mere grøn energi

I vores omstilling til et grønt energiselskab står vi over for forskellige udfordringer i samfundet. Beskyttelse af biodiversiteten til havs og påvirkning af lokalsamfund, for blot at nævne et par eksempler. For at sikre, at vi vokser på en bæredygtig måde, skal vi adressere disse udfordringer. Kort sagt forsøger vi at vende dem til muligheder for at opfylde vores vision.

Vi ønsker at udvide vores portefølje af grøn energi på en bæredygtig måde. Vores mål er at imødegå de samfundsmæssige udfordringer, og det vil styrke vores evne til at opfylde vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
Working looking over city

Nye udfordringer

Alle former for energiproduktion har en potentiel indvirkning på samfundet og miljøet. Sammen med vores interessenter identificerer vi de vigtige udfordringer, vores virksomhed står over for.

Et eksempel er i vores vindforretning hvor udfordringerne bl.a. er at beskytte fuglelivet og havpattedyr. Vi inddrager lokalsamfund for at oprette lokale forsyningskæder og dermed fremme økonomisk vækst. Det er nødvendigt at have strikse procedurer for afbødning af eventuelle negative påvirkninger for at få tilladelse til at opføre havvindmølleparker.

Et andet eksempel er, at det at fastholde en dygtig, engageret og mangfoldig arbejdsstyrke er afgørende for at opnå forretningsmæssig succes og fremme samfundsmæssige dagsordener. Derfor har vi udviklet programmer til at stimulere læring, samarbejde og lige muligheder for alle vores medarbejdere.

Tilknyttede programmer:

Bæredygtighedshistorier

Vi tager hensyn til dyrelivet

Bæredygtighed i fokus

En talentfuld og mangfoldig arbejdsstyrke