Organisation

Bæredygtighed i hele organisationen

Ansvaret for vores resultater inden for bæredygtighed er integreret i vores ledelsesstruktur. Bestyrelsen er den øverste myndighed, som overvåger vores arbejde med bæredygtighed, mens koncernledelsen har ansvaret for vores bæredygtighedsprogrammer med ekspertbistand fra komitéerne.
Graphic of sustainability workflow