Mennesker

Med programmerne inden for dette område udvikler vi de menneskelige ressourcer. Vi skal først og fremmest sikre, at alle vores medarbejdere kommer sikkert hjem hver dag. For os er det også vigtigt at bevare og udvikle et sundt og mangfoldigt arbejdsmiljø, som skaber trivsel.

God ledelse skal motivere og hjælpe vores medarbejdere til at udvikle deres kompetencer.


Ulykker med fravær pr. million arbejdstimer

Sikkerhed på arbejdspladsen

Uanset om vores medarbejdere installerer vindmøller på havet eller sidder på et kontor, skal de sikkert hjem.

Vi har et mål om at reducere ulykker med fravær til 1,5 pr. million arbejdstimer (LTIF) i 2020. Vi har løbende forbedret vores LTIF fra år til år, og i 2016 opnåede vi vores bedste sikkerhedsresultat nogensinde med en LTIF på 1,8. Vi har ikke haft en fatal ulykke siden december 2012.

Vi prioriterer tre områder, når vi skal forebygge ulykker; sikkerhedskultur, sikkerhedssystemer og leverandører. I 2016 gennemførte vi en undersøgelse af vores sikkerhedskultur blandt medarbejdere og udvalgte leverandører. Vi vil bruge undersøgelsen til at fokusere vores indsats på de områder, hvor vi kan forvente den største effekt.

Sådan forklares udviklingen
Vores LTIF faldt fra 2,0 i 2015 til 1,8 i 2016. Vi har ikke haft nogen fatale ulykker siden 2012. En stor del af vores ulykker er i kategorierne glide, snuble og/eller falde, hvilket vi løbende arbejder på at begrænse.

Læs vores QHSE-politik

Tilfredshed med sundhedstiltag

Medarbejdernes sundhed og
trivsel

Vi vil bidrage til et bæredygtigt arbejdsliv for vores medarbejdere. Vi tilbyder en række sundhedsinitiativer inden for områderne motion, kost og søvn.

Vi har et mål om, at sundhedstilbuddene i 2017 får en tilfredshedsscore på 80 ud af 100 i den årlige klimamåling blandt medarbejderne.

I 2016 spurgte vi for første gang til stress i vores årlige klimamåling. 8 % af medarbejderne svarede, at de i øjeblikket følte enten meget eller rigtig meget stress. Det er lavere end det danske gennemsnit på 15 %, men vi kan stadig gøre det bedre. Vi udviklede derfor også et træningsprogram, der skal lære vores ledere at forebygge og håndtere stress blandt med­arbejderne. Det vil vi implementere i 2017.

Sådan forklares udviklingen
I 2016 introducerede vi nye sundhedsinitiativer med fokus på søvn og mental balance samt det fysiske arbejdsmiljø. Dette har forbedret de ansattes viden om og tilfredshed med vores sundhedsinitiativer.

Tilfredshed med læring og udvikling

Performance og udvikling

​Som virksomhed er vi afhængige af at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere. Vi måler årligt medarbejdernes oplevelse af deres muligheder for læring og udvikling. Vores målsætning for 2020 er at opnå en tilfredshedsscore på 80 ud af 100 for læring og udvikling.

I 2016 besluttede vi, at 20 % af ledernes bonus skal bestemmes ud fra adfærd. Fremover vil de ledere, der får bonus, derfor ikke kun blive belønnet for resultater, men også på leder- og samarbejdsevner samt evnen til at være en god rollemodel for deres ansatte. Med det nye initiativ ønsker vi at fremme en arbejdskultur, hvor resultater og trivsel går hånd i hånd.

For at støtte udviklingen af kompetencer har vi desuden vores egne skræddersyede uddannelsesprogrammer for ledere, specialister, projektledere og talenter.

Sådan forklares udviklingen
Vores medarbejdere var i 2016 mere tilfredse med deres læring og udvikling på grund af en stærkere kultur for gensidig læring. Medarbejderne oplevede også at få klarere udviklingsmål og mere konstruktiv feedback fra kolleger.

Medarbejdertilfredshed og motivation

Medarbejdertilfredshed og motivation

​Uden tilfredse og motiverede medarbejdere opnår vi ikke de resultater, vi ønsker som virksomhed. Vi sætter derfor fokus på at skabe et udviklende og positivt arbejdsmiljø.

Hvert år måler vi vores medarbejderes tilfredshed og motivation. Vores mål er at opnå en score på 77 ud af 100 på vores medarbejderes tilfredshed og motivation i 2020.

I hver afdeling følger lederen op på målingen ved i fællesskab med medarbejderne at ud­arbejde en handlingsplan og ved at gennemføre individuelle udviklingssamtaler.

Sådan forklares udviklingen
Vores medarbejdere evaluerer deres medarbejdertilfredshed hvert år. I 2016 tilkendegav de, at de mente vores omdømme er markant forbedret. Dette har haft en positiv effekt på medarbejdertilfredsheden. En anden medvirkende årsag er, at de nærmeste ledere har modtaget meget positive evalueringer.

Antallet af kvindelige ledere

Mangfoldighed blandt medarbejderne

Mangfoldighed skaber et dynamisk, innovativt og inspirerende arbejdsmiljø. Vi fokuserer på at rekruttere bredt og give alle medarbejdere lige muligheder for at udvikle sig. Især søger vi at appellere til kvinder, som vi gerne vil have flere ansøgninger fra. Vi har en politik og mål for kvinder i ledelse. Målene er fordelt på tre forskellige niveauer: 'Topledelse' (top 50), 'Leadership Forum' (top 50-400) og 'Øvrige ledere'. Med en andel af kvinder i bestyrelsen på tre ud af otte i 2016 efterlever vi det lovmæssige krav om ligelig fordeling. Vi har derfor ikke fastsat yderligere mål for kvinder i bestyrelsen.

I 2016 undersøgte vi, hvorvidt der blandt vores medarbejdere findes forskel på, hvordan kvinder og mænd oplever deres muligheder for personlig og professionel udvikling. Under­søgelsen konkluderede, at der ikke var nogen væsentlig forskel.

Sådan forklares udviklingen
Det samlede antal kvinder i ledelsespositioner er uændret fra 2015 til 2016. Eftersom det samlede antal ledere imidlertid er vokset i perioden, har det resulteret i en mindre reduktion i procentdelen af kvindelige ledere.

Sluk lyset

Hvor godt sover du?

God ledelse
fremmer trivsel