Opretholdesen af vores løfter

Leve op til vores forpligtelser

Ansvaret for vores bæredygtighedsperformance er placeret på relevante niveauer i organisationen, med bestyrelsen som øverste myndighed. Vores forpligtelse til bæredygtighed er omdrejningspunktet for alle vores bæredygtighedspolitikker og -tiltag. Vi bruger den til at fremme og formulere vores bæredygtighedsprogrammer, som udgør det praktiske grundlag for vores bæredygtighedsstrategi. 

Vi har i dag 20 bæredygtighedsprogrammer, som omhandler vores identificerede materielle problemstillinger. Vi har udpeget enkeltstående ejere af vores bæredygtighedsprogrammer, som har til ansvar for at sikre fremdrift og rapportere om bæredygtighedsprogrammerne. Vores bæredygtighedsprogrammer består af indikatorer for performance, mål, due diligence, og, hvor det er relevant, opbakning til politikker. 

Vores bæredygtighedskomité fører tilsyn med, at vi lever op til vores forpligtelse til bæredygtighed og overvåger udviklingen af vores programmer via løbende rapportering.