Havvindteknologi

Den nyeste generation af havvindteknologi

I dag producerer hver af de største havvindmøller – med et vingefang på over 164 meter og en kapacitet på 8 MW – næsten dobbelt så meget energi som de 11 små vindmøller i Vindeby, verdens første havmøllepark fra 1991, tilsammen. Faktisk kan bare én omdrejning på de største havvindmøller producere nok strøm til at dække en husstands strømforbrug i 29 timer.

Men teknologiske fremskridt og omkostningsreduktioner handler ikke kun om vores leverandørers løbende innovation af vindmøller og komponenter. Det handler lige så meget om, at vi som udvikler løbende forbedrer installationsmetoder, fundamentsdesign, logistik og digitalisering i havvindindustrien.

Alt dette tilsammen gør det muligt for os at opføre store havmølleparker, som Borssele 1 & 2 i Holland eller Walney Extension i Storbritannien, som i de kommende år vil levere grøn strøm til mange millioner private hjem og virksomheder.

Reducerede offshore-omkostninger

Væsentlige fremskridt inden for havvindteknologi giver markant lavere omkostninger.

Vi satte os i 2012 et ambitiøst mål om at nå EUR 100 pr. MWh i nye havvindprojekter, vi måtte blive tildelt frem mod 2020. Hele branchen bakkede op om vores ambition, og i tæt samarbejde med vores leverandører nåede vi derfor målet fire år før tid.

Med havmølleparkerne Borssele 1 og 2, som vi fik i 2016, og som skal stå færdige i 2020, bliver prisen på energi fra havvind EUR 78 EUR pr. MWh. Borssele 1 og 2 vil være de første havmølleparker, der krydser den magiske grænse på EUR 100 pr. MWh.

Vi vil i årene fremover fortsat føre an i omkostningsreduktioner og fremskynde udbredelsen af vedvarende energi fra havvind.

Data via radarer


Indsamling af big data med henblik på at forbedre vindmølleparkers design og effektivitet er afgørende, hvis vi vil fortsætte med at forbedre designet af vores vindmølleparker og sætte nye standarder for, hvor meget strøm vi kan producere pr. havmølle. Sammen med SmartWind Technologies har vi installeret et avanceret radarsystem, som indsamler tredimensionelle data om vindstrømme.

Avancerede designkoncepter

Sugebøttefundament er en alternativ teknologi til installation af monopælfundamenter på dybt vand, som også overholder gældende regler om undervandsstøj. Den nye teknologi blev anvendt med succes for første gang i en af vores tyske havmølleparker, Borkum Riffgrund 1.

Havvinds globale potentiale

Se vores bidrag til markedet for vindenergi