Industriel biogas

Miljøvenlige biogasløsninger til industrien

Industrivirksomheder over hele verden producerer forbrugsvarer, som indgår i fremstillingen af fødevarer, drikkevarer og lægemidler. Der er forskel på deres processer og slutprodukter, men hvad de alle har til fælles er en uendelig strøm af organiske rest- og biprodukter, som nogle gange løber op i flere hundrede tusinde tons om året.

Samtidig har mange virksomheder opstillet mål for at reducere CO2-udledningen fra deres produktionsanlæg. For virksomheder, der er meget afhængige af naturgas, er overgangen til biometan den oplagte løsning. Det er dog vanskeligt at anskaffe biometan, da det ikke er tilgængeligt på markedet.

Fordelene ved biogas

 

  • Reduktion af CO2-udledning fra produktion
  • Bioaffald genanvendes på landbrugsjord og understøtter dermed den cirkulære økonomi
  • Affaldshåndtering med lav risiko og lave omkostninger
  • Gør det muligt at fokusere på kerneforretningen

Sådan fungerer det

Processen er enkel. Industripartneren forsyner Ørsted med biologisk affald fra produktionen. De organiske restprodukter opbevares i tanke, hvor den anaerobe proces, som er den naturlige proces, hvor mikroorganismer nedbryder affaldet til kuldioxid, metan og vand, begynder. Efter 20-30 dage opsamles gassen og kan nu omdannes til elektricitet, varme, brændstof og gødning til brug på landbrugsjord. Denne løsning understøtter den cirkulære økonomi og en grønnere verden.

Kalundborg Bioenergy– Ørsteds industrielle biogasanlæg, der forsynes med affald fra Novo Nordisk og Novozymes

Kalundborg Bioenergy er et samarbejde mellem Ørsted, Bigadan, Novo Nordisk og Novozymes. Anlægget skal behandle 300.000 tons affald fra insulin- og enzymproduktionen hos Novo Nordisk og Novozymes og producere, hvad der svarer til det årlige naturgasforbrug for 5.000 husstande.

Etableringen af denne store biogasproduktion og det industrielle partnerskab med Ørsted er muligt pga. Novo Nordisk og Novozymes’ ambitiøse mål for udnyttelse af affaldsstrømme til produktionen af vedvarende energi.

Anlægget blev sat i drift i 2018.

Nøglefakta

Affaldskapacitet: 300.000 ton/år
Biomasse:
Affaldsprodukterne fra insulin- og enzymproduktion
Biometanproduktion:
8 millioner m³ CH4/a
Biogasudnyttelse:
1) Køb af gas produceret af eget affald 2) Fermentat sælges som gødning

Fordele

  • Alle næringsstoffer, der passerer gennem bioenergianlægget, vil blive brugt til gødning
  • Den producerede biogas erstatter naturgas og reducerer dermed CO2-udledningen med 17.000 tons om året
  • Fem-seks medarbejdere vil være ansvarlige for den daglige drift af anlægget. Når anlægget er i drift, skaber det – inkl. underleverandører – 15-20 nye arbejdspladser .