Kulfri energiproduktion

Helt kulfri i 2023

Vores førende løsninger inden for Bioenergy sikrer vores kunder pålidelige, rene og bæredygtige el- og varmeløsninger.

Vores rejse til en grønnere fremtid begyndte for ti år siden. Siden da har vi reduceret vores kulforbrug med 73 % og forpligtet os til at konvertere alle vores tilbageværende kulfyrede kraftværker til bæredygtig biomasse. Processen vil gøre os helt kulfri i 2023.

Bioenergy fyrer kun med flis og træpiller, der er produceret på en bæredygtig måde. Det giver et miljøvenligt og meget bæredygtigt alternativ til kul og gas. Det er godt nyt for miljøet og har allerede bidraget til at reducere CO2-udledningen i Danmark betydeligt.
Vi siger farvel til kul i 2023
Bioenergy spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer. Vi har stort fokus på at udvikle nye energiproduktionsteknologier, der kan reducere udledningen af CO2 betydeligt. Flere nye projekter igangsættes derfor i øjeblikket globalt som supplement til vores eksisterende Bioenergy & Thermal Power-portefølje. Et af disse projekter er Renescience, som gør det muligt for os at omdanne husholdningsaffald til grøn energi.