Renescience

Hvad er Renescience, og hvordan gavner det os alle sammen?

Med tanke på klodens stigende befolkningstal, og hvor meget affald vi hver især producerer, er det tydeligt, at vi har brug for nye og innovative løsninger til at håndtere affaldet. En stor del af vores affald kan genanvendes; faktisk op til 84 % af affaldet i en gennemsnitlig husholdning.*

Løsningen er ikke at køre affaldet på lossepladser eller brænde det. Løsningen er derimod at genanvende mere af det affald, vi producerer, ved hjælp af innovative teknologier. At omdanne det til noget vi kan bruge igen.

Det er lige netop, hvad Renescience-teknologien gør.

Ved hjælp af enzymer, mekanisk sortering, genanvendt vand og anaerob nedbrydning sorterer REnescience husholdningsaffaldet i genanvendelige materialer og omdanner det til grøn energi. Der er mange fordele.


Der har de seneste år været stor vækst på området for affaldshåndtering, og offentlige tiltag bakker op om brugen af alternative affaldshåndteringsteknologier.

Et af de nye teknologier er Renescience, som genbruger husholdningsaffald ved hjælp af enzymer.


Hvordan virker REnescience-teknologi?

REnescience er en sikker, pålidelig teknologi, som ikke involverer affaldsforbrænding.

Se, hvordan det virker, på verdens første bioanlæg

Northwich-anlægget
  • Behandler op til 120.000 tons affald om året, hvilket svarer til affald fra ca. 110.000 britiske hjem.
  • 5 MW grundlastelektricitet     
  • Producerer rent genanvendeligt materiale (plast og metaller), der kan bruges til fremstilling af nye plast- og metalbaserede produkter    
  • Rene inaktive stoffer/grus produceres til brug til bl.a. etablering af nye veje
  • Et restprodukt fra processen – kaldet digestat – kan bruges til gødning af kortvarige energiafgrøder, som ikke er fødevarer, fx pil og elefantgræs.
  • Ikke-genanvendelige dele som sko, træstykker, tekstiler, folier uden genanvendelsesmulighed mv. omdannes til brændstofmateriale til cementovne og/eller andre forbrændingsanlæg.

Verdens første fuldskala Renescience-fabrik blev sat i drift i 2017, og vi har yderligere projekter under udvikling i hele verden.

Renescience-teknologien som en ydelse

Renescience-teknologien kan fungere som en 'stand-alone'- eller 'front-end'-løsning til forskellige projekter.

Den kan bruges i kombination med affaldssortering i husholdninger for at opnå en meget højere genanvendelsesprocent, eller den kan bruges i stedet for kildesortering, hvor det er mere relevant.

Investeringer i teknologier som Renescience bidrager til at opnå langsigtede rentable vækstmuligheder og værdi for samfundet.

Vi er med til at løse Malaysias affaldsproblemer