Renescience

Hvad er Renescience, og hvordan gavner det os alle sammen?

Med tanke på klodens stigende befolkningstal, og hvor meget affald vi hver især producerer, er det tydeligt, at vi har brug for nye og innovative løsninger til at håndtere affaldet. En stor del af vores affald kan genanvendes; faktisk op til 84 % af affaldet i en gennemsnitlig husholdning.*
Renescience logo
Løsningen er ikke at køre affaldet på lossepladser eller brænde det. Løsningen er derimod at genanvende mere af det affald, vi producerer, ved hjælp af innovative teknologier. At omdanne det til noget vi kan bruge igen. 

Det er lige netop, hvad Renescience-teknologien gør. 

Ved hjælp af enzymer, mekanisk sortering, genanvendt vand og anaerob nedbrydning sorterer Renescience husholdningsaffaldet i genanvendelige materialer og omdanner det til grøn energi. Der er mange fordele. 

Der har de seneste år været stor vækst på området for affaldshåndtering, og offentlige tiltag bakker op om brugen af alternative affaldshåndteringsteknologier.

Et af de nye teknologier er Renescience, som genbruger husholdningsaffald ved hjælp af enzymer.

Recycles more

Using Renescience technology, there is no requirement for shredding, compared to source separation or incineration. This allows for a high capture rate of the biomass and recycling of materials. Furthermore, it complements dry source separation by households to push up recycling rates further.

Makes life easier

Renescience is a simpler and more efficient process than traditional waste management options. It makes our lives easier. It extracts as much of the useful waste as possible and deals with it in the most appropriate manner.

Saves money

The collection system for Renescience is simpler than those for organic source separation systems so cost savings can be achieved. Additionally, Biogas is often incentivised by government schemes enabling even higher margins or reductions of gate-fees when competing in waste tenders.

Creates jobs

Renescience Northwich, a world first full-scale bio plant, has employed up to 150 local people in its construction and will create approx. 25 full-time jobs once it´s operational.

Creates valuable resources

Bioliquid used in the Renescience process is highly suitable for biogas production and a host of other chemical products. Metals and other high-grade plastics are also recycled

Reduces air pollution.

Renescience reduces the need for incineration and therefore helps cut air pollution significantly. Under EU regulation, biomass is considered CO2-neutral.

Hvordan virker Renescience teknologien?
Verdens første fuldskala Renescience-fabrik blev sat i drift i 2017, og vi har yderligere projekter under udvikling i hele verden.
Metal genanvendt hos Renescience kan årligt producere 3700 biler

Northwich-anlægget
  • Behandler op til 120.000 tons affald om året, hvilket svarer til affald fra ca. 110.000 britiske hjem.
  • 5 MW grundlastelektricitet     
  • Producerer rent genanvendeligt materiale (plast og metaller), der kan bruges til fremstilling af nye plast- og metalbaserede produkter    
  • Rene inaktive stoffer/grus produceres til brug til bl.a. etablering af nye veje
  • Et restprodukt fra processen – kaldet digestat – kan bruges til gødning af kortvarige energiafgrøder, som ikke er fødevarer, fx pil og elefantgræs.
  • Ikke-genanvendelige dele som sko, træstykker, tekstiler, folier uden genanvendelsesmulighed mv. omdannes til brændstofmateriale til cementovne og/eller andre forbrændingsanlæg.


Renescience-teknologien som en ydelse

Renescience-teknologien kan fungere som en 'stand-alone'- eller 'front-end'-løsning til forskellige projekter.

Den kan bruges i kombination med affaldssortering i husholdninger for at opnå en meget højere genanvendelsesprocent, eller den kan bruges i stedet for kildesortering, hvor det er mere relevant.

Investeringer i teknologier som Renescience bidrager til at opnå langsigtede rentable vækstmuligheder og værdi for samfundet.