Vores bioenergianlæg

Vedvarende el og fjernvarme

Vi har længe brugt restprodukter fra skov- og landbrug som brændsel på mange af vores kraftværker. I dag bruger vores kraftværker primært restprodukter i form af halm, træpiller og træflis. Det sparer miljøet for millioner af tons CO2-emissioner om året.

Vi har otte centrale kraftværker, som producerer el og fjernvarme, et varmeværk og et el-spidslastværk. Alle kraftværker udvikles, vedligeholdes og moderniseres løbende, så de producerer kraft og varme så effektivt som muligt og med mindst mulig miljøpåvirkning.


Vores kraftværker
Kalundborg, biomassefyret værket
Northwich, REnescience-affaldsbehandlingsanlæg
Avedøre, kraftvarmeværk
Asnæsværket, kraftvarmeværk
Esbjergværket, kraftvarmeværk
H.C. Ørstedværket, kraftvarmeværk 
Herning, kraftvarmeværk
Kyndbyværket, spidslastanlæg
Skærbæk, kraftvarmeværk
Studstrup, kraftvarmeværk
Svanemølleværket, varmeværk
Enecogenværket, kraftværk

Henrik Rostgaard, Chemical Engineer, Bioenergy & Thermal Power

"Bevidstheden om, at jeg kan gøre en ægte forskel i branchen, giver mig stor lyst til at gå på arbejde hver eneste dag. En markedsførende virksomhed som Ørsted giver dig en kæmpestor chance for at lære af de bedste i branchen."