El- og varmeproduktion

Kraftværker og nye teknologier
- i verdensklasse

Vores forretningsområde Bioenergy & Thermal Power er en del af vores danske forsyningsforretning. Vi leverer el og varme til vores kunder. En stigende andel af vores produktion er baseret på rene og pålidelige kilder. Det har stor betydning for vores kraftværker og produktionsmetoder.

Det stiller høje krav om fleksibilitet til vores kraftværker, når vi konvertere fra kul og gas til biomasse. Det betyder, at de hurtigt og effektivt skal være i stand til at skifte fra høj til lav efterspørgsel.

Vores teknologiressourcer understøtter den løbende optimering af de konverterede anlæg, når de først er i drift. Generelt fastholdes vores kraftvarmeværkers overordnede effektivitet og fleksibilitet fuldt ud, når der er foretaget en biokonvertering.

Vi skaber fortsat værdi i vores program for biomassekonvertering ved at fokusere på to områder:

Brændselsfleksibilitet

Vores anlæg er i stigende grad blevet til kraftvarmeværker, der kan anvende flere brændsler (de fleste anlæg kan teknisk fortsat køre på fossile brændsler, selv efter de er blevet biokonverteret). Det giver os fleksibilitet med hensyn til brændselsmixet og sikrer en høj grad af forsyningssikkerhed for vores fjernvarmekunder.

Teknisk fleksibilitet

Vi ønsker at fastholde og styrke vores førende position inden for dansk varme- og elproduktion med den bedste driftseffektivitet. Dette vil vi opnå gennem fortsat omkostningseffektiv drift og fokus på sikkerhed.


Fleksibel biomass sourcing


Forbedring af lastgradienter for at opnå hurtigere respons på udsving i den fluktuerende produktion, reduktion af anlæggenes minimumslast for at minimere produktion til lave priser og afkobling af produktionen af varme og el for at forbedre responsen på markedsvilkårene.

Vi indkøber biomasse primært i form af træpiller og træflis, som suppleres med mindre mængder halm og andre restprodukter fra landbruget. Med henblik på at sikre en fleksibel indkøbsproces køber vi træflis og træpiller fra mange lande, primært fra de baltiske lande, Portugal og Rusland. Vi efterlever den Danske Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse, og vi kræver, at vores leverandører leverer biomasse, som er certificeret i henhold til retningslinjerne SBP.

We supplied
26% of Danish
district heating requirements in
2014

Fjernvarme


Fjernvarmeforsyningen fra vores biomassebaserede værker dækker en stor del af vores kunders varmebehov.

Biomasse har siden 2000 udgjort en stigende andel af brændselsforbruget på det danske fjernvarmemarked. Varme produceret på vores værker dækkede 26 procent af fjernvarmebehovet i Danmark i 2014.

Kraftvarmeværker


Vi har otte store kraftvarmeværker, ét varmeværk og ét spidslastkraftværk. Vi ejer desuden 50 procent af CCGT-værket i Holland.

Vi bruger ikke kun damp til at producere strøm, men også til at levere fjernvarme. Generelt betyder kombineret produktion af varme og el et mindre brændstofforbrug til produktion af den samme mængde energi. Det reducerede brændstofforbrug udgør fordelen ved kraftvarmeværker.

Vi har opnået en virkningsgrad, som ikke blot gør vores kraftværker omkostningseffektive, men som også sikrer en høj udnyttelse af brændslets energiindhold.

We have 8 large scale combined heat and power plants

Henrik Rostgaard, Chemical Engineer, Bioenergy & Thermal Power

"Bevidstheden om, at jeg kan gøre en ægte forskel i branchen, giver mig stor lyst til at gå på arbejde hver eneste dag. En markedsførende virksomhed som Ørsted giver dig en kæmpestor chance for at lære af de bedste i branchen."