CO2-neutral energiproduktion

Helt kulfri i 2023

Vores førende løsninger inden for Bioenergy & Thermal Power sikrer vores kunder pålidelige, rene og bæredygtige el- og varmeløsninger.

Vores rejse til en grønnere fremtid begyndte for ti år siden. Siden da har vi reduceret vores kulforbrug med 73 % og forpligtet os til at konvertere alle vores tilbageværende kulfyrede kraftværker til bæredygtig biomasse. Processen vil gøre os helt kulfri i 2023.

Bioenergy & Thermal Power anvender udelukkende bæredygtig træflis og træpiller som brændsler, hvilket er et miljøvenligt og bæredygtigt alternativ til kul og gas. Det er godt nyt for miljøet, og har allerede bidraget til at reducere CO2-niveauet i Danmark betydeligt.
 

Bioenergy & Thermal Power spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer. Vi har stort fokus på at udvikle nye energiproduktionsteknologier, der kan reducere udledningen af CO2 betydeligt. Flere nye projekter igangsættes derfor i øjeblikket globalt som supplement til vores eksisterende Bioenergy & Thermal Power-portefølje. Et af disse projekter er REnescience, som gør det muligt for os at omdanne husholdningsaffald til grøn energi.