Vi skifter navn til Ørsted

Som følge af vores omfattende strategiske omstilling fra sort til grøn energi og det nylige frasalg af upstream olie- og gasproduktionen passer navnet DONG Energy ikke længere til os.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560