Årets Energibundt

Vi hylder frivilligheden med
Årets Energibundt

Ørsted vil gerne hylde det fantastiske arbejde, der lægges i idrætsforeningerne landet over. Derfor har vi sammen med Danmarks Idrætsforbund stiftet prisen Årets Energibundt, som tildeles en frivillig, der gør en forskel for klubben og fællesskabet.

Vinderen blev

Gitte Paulsen fra Lindholm Badminton Klub blev, ved DR’s show SPORT 2018 den 5. januar 2019, kåret som Årets Energibundt 2018. Hun fik den som en anerkendelse af sit store, frivillige engagement i Lindholm Badminton Klub, hvor hun igennem tiden har ageret alt fra badmintontræner til tilrettelægger af stævner og arrangementer. Med prisen får Gitte 75.000 kr., hvoraf 50.000 kr. går til Lindholm Badminton Klub og 25.000 kr. til Gitte selv.

Gitte Paulsen, 53 år 

Badmintontræner, tilrettelægger af stævner og arrangementer, humørbombe og initiativtager. Lindholm Badminton Klub

Gitte er nomineret for sin utrættelige energi, og sin store betydning for klubbens mangfoldighed og sociale sammenhold.
 
Det er ikke nødvendigvis ligetil at få dialogen i gang mellem klubbens organisatorer og de forældre, der gerne vil give en hjælpende hånd. Men Gitte har grebet, der virker. Hun kalder det Snak & Æd.

”Det klinger ikke så godt med ”forældremøde”, så jeg fandt på at invitere børnenes forældre til ”Snak og Æd”, hvor jeg fortalte om klubarbejdet og om hvordan de kunne melde sig til at bidrage et par gange om året. Hvis de kunne tage sig af det praktiske og rammerne, så kunne jeg få tid til at lære ungdomstrænere op og selv træne børnene. Nu har vi både forældre, der bidrager et par gange i sæsonen og en gruppe, der vælger at trække et større læs,” siger Gitte.
 
Gitte har selv spillet badminton siden hun var barn og har nydt godt af fællesskabet i foreningslivet. Hun er formand for Badminton Nordjylland og aktiv træner og igangsætter i Lindholm Badminton Klub.

”Jeg vil gerne give noget tilbage. Det kan jeg gøre ved selv at engagere mig, men også ved at sætte noget i gang, som fungerer selv når jeg ikke kan komme ned i klubben. Og nøglen til at kickstarte det succesfulde frivillige arbejde er en klubhåndbog,” siger Gitte.
En klubhåndbog beskriver alle aktiviteter ned i detaljer. Den indeholder et årshjul over arrangementer, milepæle i løbet af sæsonen, stævner, turneringer og sociale begivenheder. Og alt er beskrevet på en måde, så det er nemt at gå i gang, hvis man som frivillig gerne vil hjælpe til. 
 

De to øvrige nominerede

Lis Bay og Anders Scheibel modtager hver 10.000 kr. for deres store frivillige indsatser i henholdsvis Tissø Roklub og Roskilde BMX-klub.

Lis Bay, 76 år

Initiativtager, ungdomstræner, sponsoratindsamler, mentor og altmuligdame. Tissø Roklub.

Lis er nomineret for sin omsorgsfulde indsats, og sin enorme energi ved hver eneste træningsaften.

Unge og ældre. Elite og bredde. Straffede og udviklingshæmmede. I Tissø Roklub skal der være plads til alle. Og ligesom der skal være trænere til de ambitiøse, så skal der også være kræfter til at tage sig af dem, der har det svært. Det har været Lis Bays udgangspunkt i de mange år, hvor hun har været aktiv i Tissø Roklub. ”Vi ligger jo helt ude for lands lov og ret. De, der bor tættest på klubben, har 10 kilometer på cykel eller i bus for at komme til træning. Så vi skal gøre meget for at tiltrække medlemmer og for at alle føler sig velkomne i klubben,” fortæller Lis Bay.

Ud over opmærksomheden på mennesker med udfordringer banker Lis’ hjerte for rosporten. Lis arrangerer træningsture for ungdomsafdelingen og har været med til at rejse penge til klubbens træningslokale med ergometermaskiner – en disciplin som Lis selv har flere verdensmesterskaber i.

”Jeg fylder snart 77 år og tænker ind i mellem, at nu må jeg snart drosle ned. Men så ringer nogle af de unge og siger ’Hej Lis, skal du med på tur?’ og så bliver jeg så glad og kan ikke lade være med at engagere mig,” fortæller Lis.
 
Engagementet som frivillig har Lis klare holdninger til: ”Hvis jeg kunne bestemme, skulle alle være med i foreningslivet. Alle hjælper og bidrager. Man lærer at hjælpe hinanden, tage hensyn til hinanden og respektere hinanden, ”slutter Lis.
 

Anders Scheibel, 36 år

Altmuligmand, fotograf, sammenholdsskaber og fast del af baneudvalget og udvidelsesudvalget. Roskilde BMX-klub
Anders er nomineret for sit store engagement i foreningen, og sin evne til at skabe de bedste fysiske og psykiske rammer. 

Støvet hvirvler i luften længe efter børnene er suset forbi. Benene hjuler hastigt rundt og får hurtig BMX’en i så høj fart at den letter ud over banens bump og bakker. Anders Scheibel, der følger med fra sidelinjen, har været drivkraften i etableringen af den store indendørs BMX-hal i Roskilde – den eneste på Sjælland.
 
”Hele banebyggeriet begyndte forrige år. Alt skulle først rives ned og vi stod med en masse skrot. Så begyndte vi at bygge op, og nu står vi med faciliteter, så klubbens medlemmer kan køre BMX hele året. På udendørs banen om sommeren og herinde om vinteren,” siger Anders. Banen snor sig i hallens længde og med sine tre hårnålssving, når børnene at tilbagelægge omkring 170 meter fra start til mål. 

I Roskilde BMX har Anders et ry for at være manden, der får tingene til at ske. Han tager initiativ til bane- og byggeprojekterne for at give børnene de bedst mulige træningsforhold. Og hvis de skal kunne træne i det kolde mørke vinterhalvår, kræver det en hal og en godt oplyst bane.
 
”Vi prioriterer naturligvis det vigtigste. Tag over hovedet og en god bane, hvor fliserne ligger rigtigt. Men vi opdagede hurtigt, at lysstofrørenes orienteringslys ikke var kraftige nok. Så vi måtte ud og skaffe ordentlige lamper. Og da pengene er små må vi være kreative, stampe lidt penge op hist og her og spørge de lokale erhvervsdrivende om de kan hjælpe med aflagt grej og den slags,” fortæller Anders, der arbejder som elektriker til hverdag og bruger sit fag og sine evner til gavn for klubben.
 

Dommerpanelet

Dommerpanelet udvælger de tre nominerede. De nominerede til Årets Energibundt 2018 kontaktes direkte. De inviteres med ledsager til middag og showet, SPORT, den 5. januar 2019 i Boxen i Herning, hvor prisen Årets Energibundt uddeles. Alle tre nominerede får mulighed for at invitere 20 medlemmer fra deres klub med til showet på tribunepladser.

Hanne Blume, HR-direktør i Ørsted

Hanne Blume er meget engageret i Ørsted's samarbejde med DIF og Team Danmark. Som Olympisk Partner støtter Ørsted såvel bredde- som eliteidrætten i Danmark. Og internt i Ørsted har samarbejdet understøttet implementeringen af en strategi med fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel.

Thomas Bach, Næstformand i Danmarks Idrætsforbund

Har gennem mange år arbejdet med den brede idræts interesser samt udviklingen af foreningslivet. Især de mange frivillige kræfter i dansk foreningsliv er et særligt fokus for Thomas Bach.

Udover medlemskabet af DIFs bestyrelse er Thomas Bach desuden bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet og specialkonsulent i Røde Kors.

Søren Vestergaard, Sportschef i Danmarks Radio

Sportschef i Danmarks Radio og dermed også chef for showet ved det store Sport 2018, der afholdes i Herning den 5. januar 2019.

Søren og holdet, der laver showet, sikrer, at der både er fokus på at hylde præstationerne på topplan fra året, der gik. Men også at vi hylder breddeidrætten i Danmark.

Steen Fladberg, Direktør i Sport One Denmark, ejet af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund

Sport One Danmark er bindeled mellem idrættens verden og erhvervslivet – og arbejder på at de to verdener kan mødes og bruge hinanden til gavn for begge parter. Steen Fladberg er tidligere verdensmester i badminton og stadig aktiv på motionsplan og som formand i Køge badmintonklub.

Konkurrenceforløb og -betingelser

Kun indstillinger, der er indsendt via linket her på siden, kan komme i betragtning. Indstillingsperioden løber fra den 22. oktober til og med den 18. november 2018.

Konkurrencebetingelser

Man kan ikke indstille sig selv, og samme person kan kun indstilles til prisen én gang. For at komme i betragtning til prisen skal man være tilknyttet en idrætsforening under et af DIFs 61 specialforbund. Ansatte i Ørsted kan ikke indstilles, og ansatte i Ørsted kan ikke indstille familie eller personer i deres egen husstand.