Ansvarsfraskrivelse og persondatapolitik

1. Ansvarsfraskrivelse

Informationen på denne hjemmeside er leveret i god tro og bør kun benyttes til generelle informationsformål. Hverken Ørsted A/S eller dets koncernforbundne selskaber giver nogen garanti eller repræsentation hvad angår fuldstændigheden eller nøjagtigheden af informationen. Ørsted A/S og dets koncernforbundne selskaber kan under ingen omstændigheder holdes til ansvar for skader eller tab af nogen art der måtte opstå som følge af handlinger taget på baggrund af informationer, produkter eller ydelser nævnt på denne hjemmeside.

Visse udtalelser på denne hjemmeside reflekterer Ørsted A/S’ direktions holdninger og direktionens antagelser samt information tilgængelig for direktionen, sådanne udtalelser kan derfor være fremadskuende. Sådanne fremadskuende udtalelser indebærer kendte samt ukendte risici, usikkerheder og andre vigtige faktorer der kan få faktiske resultater til at differentiere betydeligt fra, hvad de fremadskuende resultater direkte eller indirekte måtte give udtryk for.

Enhver, der har til hensigt at gøre brug af Ørsted A/S’ produkter eller ydelser, skal læse og følge alle instruktioner, der medfølger det omtalte produkt eller ydelse, og skal rette sig efter den gældende lovgivning, regler samt vejledning for brug af produktet eller ydelsen.

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af denne hjemmeside er udelukkende reguleret i henhold til dansk lovgivning uden hensyn til international privatret. Enhver konflikt, der opstår på baggrund af denne ansvarsfraskrivelse, vil blive underlagt enekompetencen af den danske domstol.

 

2. Privatlivspolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne persondatapolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Denne persondatapolitik gælder for www.orsted.com. Formålet med persondatapolitik er at beskrive, hvordan Ørsted indsamler og anvender dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden.

Ud over denne persondatapolitik finder cookiepolitikken også anvendelse, hvor du kan læse mere om cookies og brugen af disse oplysninger.

Hos Ørsted modtager vi blandt andet oplysninger om vores kunder, besøgende, leverandører, aktionærer og jobsøgende. Derfor har vi også forskellige persondatapolitikker på vores hjemmesider (www.orsted.dk og www.orsted.com).

2.1. Hvis du er kunde i Ørsted
Vi skal henvise dig til persondatapolitikken på www.orsted.dk eller vores leveringsbetingelser, hvis du f.eks. er kunde i Ørsted.

2.2. Hvis du handler på vegne af en virksomhed
Når du i en forretningsmæssig relation handler på vegne af en virksomhed, som anvender dig som kontaktperson i forhold til Ørsted, behandler vi personoplysninger om dig. Du kan læse, hvordan Ørsted håndterer disse personoplysninger i den særskilte persondatapolitik.

 

1.1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger på www.orsted.com, er:

 • Ørsted Services A/S (Ørsted)
  CVR-nummer: 27446458
  Kraftværksvej 53
  7000 Fredericia
  Tlf. + 45 99 55 11 11
  Info@orsted.com

 

1.2. Vi bruger personoplysninger til følgende formål og med det nævnte behandlingsgrundlag

Hos Ørsted indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har i skemaet nedenfor beskrevet, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi opfordrer til, at du ikke selv fremsender eller informerer os om følsomme oplysninger, når du benytter vores hjemmeside og dets funktioner. Vi opfordrer dig ligeledes til ikke at oplyse dit CPR nummer.


Formål

 

 

Kategorier af personoplysninger

 

 

Behandlingsgrundlag 

 


Sletning

 

Brug af vores digitale tjenester

Når du gør brug af vores digitale tjenester (hjemmeside eller apps), behandler vi personoplysninger om dig.

Dette omhandler følgende formål:

 • Levering af tjeneste: Vi indsamler oplysningerne, så vi kan levere en digital tjeneste, som du har anmodet om.
 • Optimering og udvikling: Vi bruger oplysningerne til at optimere og udvikle brugeroplevelsen på www.orsted.com og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.
 • Statistik: Vi anvender oplysningerne til at udarbejde statistikker for brugen og forbedring af vores hjemmeside.


Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (f.eks. antal besøg.

Oplysninger om, hvordan du tilgår vores digitale tjenester, herunder IP-adresse, brug af browsere og operativ system, cookies, hvilke domæner du kommer fra og hvilket indhold, som du læser).

Oplysninger om, at du klikker på en af vores annoncer, herunder hvis du gør det fra andre organisationers eller virksomheders hjemmesider.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet, baseret på:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). 

Vores legitime interesse er at levere en tjeneste, som du har anmodet om, forbedre kundeoplevelsen, udvikle og forbedre vores digitale tjenester (både funktionalitet og på systemsiden).

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger i op til 2 år fra det tidspunkt, hvor vi har registreret dit besøg på hjemmesiden.

Kommunikation med dig

Ørsted behandler dine personoplysninger, så vi kan kommunikere med dig og så vi kan besvare dine henvendelser (fx betjene dig som investor og give dig den bedst mulige service).

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, telefonnummer, emailadresse og virksomhed.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet, baseret på:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Vores legitime interesse er at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig.
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger i op til 2 år fra din registrering.

Nyhedsbreve og informationer om Ørsted, herunder koncernmeddelelser

Vi behandler dine personoplysninger, så vi kan udsende nyhedsbreve og andre informationer fra Ørsted, herunder koncernmeddelelser, som du har anmodet om.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Emailadresse.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet, baseret på:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Vores legitime interesse er at kunne levere en tjeneste, som du har anmodet om, herunder at udsende informationer fra Ørsted og koncernmeddelelser.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger, så længe du abonnerer på vores nyhedsbreve og koncernmeddelelser. Vi sletter dine oplysninger inden for 1 måned fra det tidspunkt, du har frabedt dig at modtage nyhedsbreve og andre informationer om Ørsted, herunder koncernmeddelelser.

Gæsteregistreringer

Vi behandler personoplysninger om gæster, som besøger Ørsteds fysiske lokationer.

Dette omfatter følgende formål:

 • Registrering i reception: Vores reception registrer dine personoplysninger, når du ankommer til en af Ørsteds lokationer.
 • Adgangskort og parkering: Vi behandler endvidere dine personoplysninger til brug for udlevering af et adgangskort, så vi kan give dig adgang til vores kontorer. Vi behandler i visse tilfælde dine personoplysninger, så vi kan give dig adgang til vores parkeringsfaciliteter. 
 •  Adgang til wifi: Vi behandler dine personoplysninger med det formål at give dig adgang til vores gratis wifi. 
 • Registrering i kantine: I forbindelse med møder i Ørsted registrerer vi dine personoplysninger i vores kantine, hvis der spises i kantinen eller leveres catering i forbindelse med et møde. 
 • Tv-overvågning: Af sikkerhedsmæssige- og kriminalpræventive hensyn, vil vi ved besøg på en Ørsted lokation behandle dine personoplysninger i forbindelse med, at der kan blive foretaget tv-overvågning.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Din arbejdsgiver
 • Din kontaktperson i Ørsted

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, virksomhed, stilling, email, telefonnummer, nummerplade og kontaktperson i Ørsted.

Videooptagelser som følge af tv-overvågningen.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet, baseret på:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). 

Vores interesse er at registrere og administrere dit besøg på et af Ørsteds fysiske lokationer, herunder for at sikre at uvedkommende ikke får adgang.

Det er i vores interesse, at have en log over besøgende i tilfælde af, at der senere opstår sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Under dit besøg har vi endvidere en interesse i at give dig adgang til vores gratis wifi, parkeringsfaciliteter og udlevering af adgangkort, så du kan få adgang til vores lokationer.

Af sikkerhedsmæssige- og kriminalpræventive hensyn, har vi en interesse i videoovervåge vores fysiske lokationer.

Vi har endvidere en interesse i at behandle dine oplysninger, så vi kan levere en ydelse fra vores kantine i forbindelse med dit besøg hos Ørsted.

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med gæsteregistrering i op til 1 måned efter dit besøg.

Vi sletter oplysninger, som vi bruger til at give dig et adgangskort, når kortet afleveres.

Registreringer i forbindelse med kantinebesøg og catering fra kantinen opbevares i 1 år fra registreringen pga. interne regnskabsregler.

Vi sletter videooptagelser efter 7 dage fra optagelsen, medmindre vi har en lovlig grund til at opbevare optagelserne i et længere tidsrum (eksempelvis for at håndtere en konkret sag).

Adgang til Ørsteds logo og designfiler

Vi behandler dine personoplysninger, når du anmoder om at få adgang til Ørsteds design- og brandcenter og når du skal bruge Ørsteds logo- og designfiler.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Brugernavn, e-mail og adgangskode.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet, baseret på:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). 
Vi har en interesse i at kunne give vores samarbejdspartnere (bureauer, fotografer, designfirmaer, sponsorer, journalister m.fl.) adgang til vores logo og designfiler.
Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et forretningsmæssigt samarbejde med dig, og så længe du skal have adgang til vores logo og designfiler.
  

1.3. Modtagere af dine personoplysninger

Ørsted kan efter omstændighederne dele dine oplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere Ørsted
 • Koncernselskaber – se liste over selskaber i Ørsted i vores årsrapport
 • Offentlige myndigheder
 • Samarbejdspartnere
 • Aktører inden for energibranchen (distributionsselskaber, Energinet.dk, offentlige myndigheder og energileverandører)

 

1.4. Personoplysninger om andre parter

Hvis du afgiver personoplysninger om andre personer (fx kontaktinformationer på kollegaer i den virksomhed, som du er ansat i), skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Derudover skal du henvise dem til denne persondatapolitik, når du giver os deres oplysninger.

1.5. Overførsel til tredjelande

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS:

 • Malaysia
 • Taiwan
 • USA

Landene er ikke af EU-kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt ved at kontakte os på info@orsted.com.

1.6. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os, jf. pkt. 1.7. Har du anmodet om at modtage informationer fra Ørsted, såsom nyhedsbreve, og ønsker du ikke længere at modtage disse, kan du til en hver tid afmelde dig i den e-mail, som du modtager eller ved at ringe til os.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

1.7. Kontakt Ørsted vedrørende behandling af personoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte Ørsted vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til info@orsted.com, eller at ringe på tlf. +45 99 55 11 11.

Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsestilsynsmyndighed.

I Danmark er det Datatilsynet:

Borgergade 28, 5
1300, København K
Tlf.: +45 33 19 32 00
E-mail adresse: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

1.8. Ændring af vores persondatapolitik

Denne persondatapolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.orsted.com eller e-mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

 

Denne persondatapolitik er senest opdateret november 2018.