Wind Power leverandører

Wind Power Procurement er ansvarlig for indkøb af produkter og services, som indgår i udvikling, konstruktion og drift af vores vindmølleparker.

Ørsted Wind Power er underlagt Direktiv 2014/25/EU, og vores indkøb vil foretages i henhold til dette, når omstændighederne kræver det (Bemærk: Nogle lande er undtaget dette direktiv, bl.a. Storbritannien).

Opbygge tæt leverandørsamarbejde

At opbygge et tæt samarbejde med kompetente, konkurrencedygtige og innovative leverandører er essentielt i forhold til at levere succesfulde projekter for Ørsted Wind Power.

Uanset hvor vi opererer, er det ligeledes vores mål at indgå i en positiv dialog med det lokale samfund. Dette bidrager til udviklingen af den lokale økonomi og forsyningskæden.

Vores tilgang er inden for de lovgivningsmæssige rammer at udvælge strategiske samarbejdspartnere inden for de enkelte komponenter og services, hvilket medfører gensidige fordele bl.a. omkostningsreducering via stordriftsfordele. Desuden er det essentielt at vores samarbejdspartnere forstår og bidrager til løbende reduktion af "Levelized Cost of Electricity" (LCoE).

Sådan bliver du leverandør til Wind Power Ørsted

I Ørsted Wind Power ved vi, at vores leverandører er vigtige elementer i vores succes som markedsleder i vindindustrien. Derfor værdsætter vi vores relation til vores leverandører og byder nye leverandører til forsyningskæden velkommen.

Ørsted Wind Power anvender et globalt kvalifikationssystem i samarbejde med Achilles, tjenester, og opererer systemerne. Det er vores hensigt at gøre processen i forbindelse med Wind Power Ørsted gennemsigtige og sikre lige muligheder for alle leverandører.

I dag anvender vi to kvalifikationssystemer:

  • Achilles forsynings- KOMST (tidligere Sellihca og connexio databaser): Alle vores globale kategorier samt lokale kategorier i EU, undtagen i det Forenede Kongerige.
  • UVDB: Lokale kategorier i Storbritannien

Du kan se vores definition af kategorierne i sikkerhedsrelaterede oplysninger i nedenstående felt.

I sjældne tilfælde kan Wind Power Ørsted offentliggør også EU-udbud i supplement til den Europæiske Unions Tidende (Tenders Electronic Daily). 

Ønsker du at kvalificere dig

som leverandør til Ørsted Wind Power?

Din virksomhed kan starte på et af nedenstående links

Relaterede oplysninger

Code of conduct for suppliers (PDF)