Wind Power Procurement

Wind Power Procurement er
ansvarlig for indkøb af produkter og serviceydelser, som indgår i udvikling, opførelse og drift af vores vindmølleparker.

Ørsted Wind Power er underlagt Direktiv 2014/25/EU, og når det kræves, vil vores indkøb blive foretaget i henhold til direktivet. Bemærk, at nogle lande er undtaget fra direktivet, bl.a. Storbritannien.

Vi opbygger tætte samarbejder med vores leverandører


Hvis Ørsted Wind Power skal kunne gennemføre projekter med succes, er det nødvendigt, at vi opbygger tætte samarbejdsrelationer til kompetente, konkurrencedygtige og innovative leverandører.

Uanset hvor vi opererer, er det ligeledes vores mål at indgå i en positiv dialog med det lokale samfund. Dette bidrager til udviklingen af den lokale økonomi og forsyningskæden.

Inden for de lovgivningsmæssige rammer udvælger vi strategiske samarbejdspartnere inden for de enkelte komponenter og serviceydelser, hvor vi kan opnå gensidige fordele som reduktion af omkostninger via stordriftsfordele. Samtidig er det vigtigt, at vores leverandører forstår og bidrager til løbende at reducere 'Levelized Cost of Energy' (LCoE).

I Ørsted Wind Power ved vi, at vores leverandører er vigtige elementer i vores succes som markedsleder i vindindustrien. Derfor værdsætter vi vores relation til vores leverandører og byder nye leverandører til forsyningskæden velkommen.

Ørsted Wind Power anvender et globalt kvalifikationssystem i samarbejde med Achilles, som driver systemet. Det er vores hensigt at gøre indkøbsprocessen i Ørsted Wind Power gennemsigtig og sikre lige muligheder for alle leverandører. 

I dag anvender vi et kvalifikationssystem:

  • Achilles Utilities NCE (de tidligere Sellihca- og Connexio-databaser). Alle vores globale og lokale kategorier i EU og Storbritannien.

Brug af kvalifikationssystemerne offentliggøres i tillægget til EU-tidende, Tenders Electronic Daily*.

I sjældne tilfælde offentliggør Ørsted Wind Power også EU-udbud i Tenders Electronic Daily (TED).

Ønsker du at kvalificere dig
som leverandør til Ørsted Wind Power?

Registrer din virksomhed ved at klikke på et af linkene nedenfor

Vores mål er at spare både Ørsted Wind Power og vores leverandører tid, penge og ressourcer.

*) OQS forventes implementeret inden udgangen af første kvartal 2018. Indtil der oprettes en OQS-kategori, vil kvalifikationen blive styret gennem Achilles Utilities NCE-databasen eller i sjældne tilfælde ved offentliggørelse af EU-udbud i tillægget til EU-tidende, TED.