E-sourcing

En online værktøjet til indsamling af pristilbud, leverandøroplysninger og udbudsmateriale.

Leverandøren guide

Download leverandørvejledningen for at få flere oplysninger omkring deltagelsen i et Ørsted-udbud i Scanmarket.


E-sourcing er et elektronisk indkøbsværktøj til indhentning af tilbud, leverandøroplysninger og dokumenter. Derudover er det med værktøjet muligt at gennemføre prisforhandlinger med tilbudsgivere.

Ørsted benytter e-sourcing-platformen ved navn Scanmarket, som anvendes til udbudsprocesser på tværs af organisationen. Scanmarket giver Ørsted mulighed for at sikre en lige til og struktureret udbudsproces og kommunikation med tilbudsgivere.

Fordele for tilbudsgiver ved brug af e-sourcing er:

 1. Tidsbesparelse grundet øjeblikkelig adgang og tilbudsaflevering
 2. Enkelt og effektivt værktøj til aflevering af tilbud
 3. Transparens gennem en klar og struktureret proces
 4. Lige adgang for alle tilbudsgivere sikrer retfærdig behandling

E-auktion

Ørsted kan gennemføre det afsluttende prisforhandling et udbud ved hjælp af en e-auktion i scanmarket. I en e-auktion, konkurrerer direkte mod hinanden og uden indblanding fra Ørsted. For varigheden af en e-auktion tilbudsgiverne har mulighed for at justere priserne nedad. De enkelte tilbudsgivers ranking er indiceret til enhver tid og ændres løbende og i realtid i henhold til tilbudsgivers tilbud i den elektroniske auktion.

Fordelene ved e-auktion brug for tilbudsgiver:

 1. Fair og gennemskuelig forhandlingsprocessen
 2. Indsigt i markedet for tilbudsgivere på grund af live feedback på prisniveau
 3. Tidsbesparelse sammenlignet med traditionelle prisforhandlinger

Hvis du deltager i en udbudsprocedure, hvor Ørsted har til hensigt at gennemføre afsluttende prisforhandling ved hjælp af en e-auktion, vil du modtage oplysning vedrørende e-auktion og udarbejdelse/uddannelsesmuligheder i mindst to dage frem.

Leverandørens deltagelse

Leverandøren kan opnå adgang til Ørsteds udbud i Scanmarket på en af følgende måder:

1. Direkte gennem email-invitation fra Scanmarket-systemet, hvis:

 • udbuddet er omfattet af Direktiv 2014/25/EU, og leverandøren er prækvalificeret i Achilles Utilities NCE (tidligere Sellihca- og Connexio-databaserne).
 • udbuddet ikke er omfattet af Direktiv 2014/25/EU, og DONG Energy har udvalgt leverandøren til deltagelse.

Hvis du er inviteret til at deltage i et udbud direkte gennem email, er du allerede blevet oprettet som leverandør i Scanmarket. Benyt venligst linket i email-invitationen for direkte at få adgang til udbuddet.

2. Indirekte gennem selvregistreringslink, hvis:

 • udbuddet er omfattet af Direktiv 2014/25/EU  og er annonceret offentligt gennem fx TED eNotices. Linket offentliggøres i annoncen
 • udbuddet er omfattet af Direktiv 2014/25/EU, og tilbudsgiver er prækvalificeret i Achilles Utilities NCE. Linket sendes ud gennem prækvalifikationssystemet.
 • udbuddet ikke er omfattet af Direktiv 2014/25/EU og DONG Energy har udvalgt tilbudsgiveren til deltagelse. Linket sendes til leverandøren direkte.

Hvis du er inviteret til at deltage i et udbud gennem selvregistrering, bedes du benytte selvregistreringslinket og oprette dig som leverandør i Scanmarket. Efterfølgende vil du få direkte adgang til udbuddet.