Nominerings- og vederlagskomité

Bestyrelsen har nedsat en Nominerings- og vederlagskomité.

Thomas Thune Andersen (formand), Lene Skole og Lynda Armstrong udgør medlemmerne af Nominerings- og vederlagskomitéen.

Komitéen bistår bestyrelsen med nominering og den årlige evaluering af bestyrelsens og den registrerede direktions sammensætning og resultater. 

Komitéen bistår også bestyrelsen med at forberede og gennemføre vederlagspolitikken. Som led heri vurderer og udarbejder komitéen anbefalinger om koncernledelsens lønregulering, bonusser, anvendelse af fastholdelsesordninger for nøglepersoner, anvendelse af engangsvederlag og indførelsen af nye kompensationselementer.

I 2018 drøftede komitéen bl.a. udbetaling af fastholdelsesbonusser, som blev tildelt i forbindelse med det planlagte frasalg af vores danske eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretning, samt fastholdelsesbonusser til enkelte forretningskritiske medarbejdere i selskaber, som er blevet købt i årets løb.

Komitéen drøftede desuden et aktiebaseret fastholdelsesinstrument, der blev lanceret i 2018 og var rettet mod et begrænset antal medarbejdere, som var ansvarlige for langsigtede og forretningskritiske projekter.

Komitéen gennemgik også en opdatering af vederlagsmodellen og governance for vores 100 vigtigste medarbejdere.

Der har i 2018 været afholdt tre møder i Nominerings- og vederlagskomitéen.

Du kan downloade kommissoriet for Nominerings- og vederlagskomitéen via linket ovenfor.
 

Koncernledelsen

Få en oversigt over
Ørsted Koncernledelsen