Nominerings- og vederlagskomité

Bestyrelsen har i 2018 nedsat en Nominerings- og vederlagskomité, som erstatter den hidtidige Vederlagskomité.

Thomas Thune Andersen (formand), Lene Skole og Pia Gjellerup udgør medlemmerne af Nominerings- og vederlagskomitéen.

Komitéen bistår bestyrelsen med nominering og den årlige evaluering af bestyrelsens og den registrerede direktions sammensætning og resultater. 

Komitéen bistår også bestyrelsen med at forberede og gennemføre vederlagspolitikken. Som led heri vurderer og udarbejder komitéen anbefalinger om koncernledelsens lønregulering, bonusser, anvendelse af fastholdelsesordninger for nøglepersoner, anvendelse af engangsvederlag og indførelsen af nye kompensationselementer.

I 2017 behandlede den daværende Vederlagskomité blandt andet udbetaling af fastholdelsesbonusser tildelt i forbindelse med salget af vores upstream olie- og gasforretning. Der har i 2017 været afholdt tre møder i den daværende Vederlagskomité.

Du kan downloade kommissoriet for Nominerings- og vederlagskomitéen via linket ovenfor.

Koncernledelsen

Få en oversigt over
Ørsted Koncernledelsen