Bestyrelsen og direktionen i Ørsted A/S er ansvarlige for at lede selskabet. 

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer valgt af aktionærerne på generalforsamlingen og et antal yderligere medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til selskabsloven.

Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges også af aktionæreren på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at alle bestyrelsesmedlemmer skal være rollemodeller for Ørsteds fem styrende principper og besidde en eller flere af de angivne kompetencer.