Bestyrelse

Bestyrelsen og direktionen i Ørsted A/S er ansvarlige for at lede selskabet. 

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer valgt af aktionærerne på generalforsamlingen og et antal yderligere medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til selskabsloven.

Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges også af aktionæreren på generalforsamlingen.

/
 

Det er bestyrelsens opfattelse, at alle bestyrelsesmedlemmer skal være rollemodeller for Ørsteds fem styrende principper og besidde en eller flere af de angivne kompetencer.