Revisions- og risikokomité

Bestyrelsen har nedsat en Revisions- og risikokomité.

Medlemmer og opgaver

Benny D. Loft (formand), Dieter Wemmer og Peter Korsholm udgør medlemmerne af Revisions- og risikokomitéen.

Medlemmerne af vores Revisions- og risikokomité besidder tilsammen de relevante kompetencer inden for økonomi, regnskab, revision og virksomhedens sektor.

Komitéen hjælper bestyrelsen med at overvåge den finansielle og ikke-finansielle rapportering, udviklingen i kapitalstrukturen, finansielle og forretningsmæssige risici, overholdelse af lovgivning og krav fra offentlige myndigheder samt det interne kontrolmiljø.

Komitéen godkender også rammerne for den interne og eksterne revisions arbejde, vurderer revisorernes uafhængighed og kompetence samt overvåger whistleblower-ordningen.

Du kan downloade kommissoriet for Revisions- og risikokomitéen via linket ovenfor.

Særlige arbejdsopgaver i 2017

Revisions- og risikokomitéen har i 2017 haft særligt fokus på frasalget af vores upstream olie- og gasforretning, IT/cybersikkerhed og vores forberedelser op til implementeringen af den nye persondataforordning i maj 2018.

Antal møder i 2017

Der har i 2017 været afholdt seks møder i Revisions- og risikokomitéen.

Generalforsamling

Find alt det nyeste materiale vedrørende vores generalforsamlinger