Revisions- og risikokomité

Bestyrelsen har nedsat en Revisions- og risikokomité.

Dieter Wemmer (formand), Peter Korsholm og Jørgen Kildahl udgør medlemmerne af Revisions- og risikokomitéen.

Medlemmerne af vores Revisions- og risikokomité besidder tilsammen de relevante kompetencer inden for økonomi, regnskab, revision og virksomhedens sektor.

Komitéen hjælper bestyrelsen med at overvåge den finansielle og ikke-finansielle rapportering, udviklingen i kapitalstrukturen, finansielle og forretningsmæssige risici, overholdelse af lovgivning og krav fra offentlige myndigheder samt det interne kontrolmiljø.

Komitéen godkender også rammerne for den interne og eksterne revisions arbejde, vurderer revisorernes uafhængighed og kompetence samt overvåger whistleblower-ordningen.

I 2018 fokuserede Revisions- og risikokomitéen på købene af Lincoln Clean Energy og Deepwater Wind i USA, IT-/cybersikkerhed samt på implementeringen af EU’s nye generelle forordning om databeskyttelse (persondataforordningen) og politikken for håndtering af inflationseksponering, der blev vedtaget i 2018.

Intern Revision løste særlige revisions- og rådgivningsopgaver inden for følgende områder: forebyggelse af cyberkriminalitet, persondatabeskyttelse, compliance, internationalisering, porteføljestyring, afdækning af råvarepriser og valutakurser, compliance-overvågning og forretningsadfærd.

Der har i 2018 været afholdt syv møder i Revisions- og risikokomitéen.

Du kan downloade kommissoriet for Revisions- og risikokomitéen via linket ovenfor.
 

Generalforsamling

Find alt det nyeste materiale vedrørende vores generalforsamlinger