Bestyrelsen og direktionen forvalter selskabets anliggender

Revisions- og risikokomitéen og Nominerings- og vederlagskomitéen sikrer, at Ørsteds aktiviteter er transparente og regulerede.

 • Kompetenceoversigt
  Ørsted lægger vægt på, at bestyrelsens medlemmer har betydelig viden og erfaring fra ledelseshverv i større danske og udenlandske erhvervsvirksomheder med en bred vifte af aktivitetsområder, herunder aktiviteter på områder, som har direkte relation til selskabets forretningsområder.
   
  Bestyrelsen har udarbejdet en oversigt over de kompetencer, som bør være repræsenteret i Ørsteds bestyrelse. Du kan finde kompetenceoversigten via linket ovenfor.


  Kompetencer for bestyrelsen i Ørsted A/S

   

 • Revisions- og risikokomité
  Bestyrelsen har nedsat en Revisions- og risikokomité.
   

  Medlemmer og opgaver

  Benny D. Loft (formand), Dieter Wemmer og Peter Korsholm udgør medlemmerne af Revisions- og risikokomitéen.
   
  Medlemmerne af vores Revisions- og risikokomité besidder tilsammen de relevante kompetencer inden for økonomi, regnskab, revision og virksomhedens sektor.
   
  Komitéen hjælper bestyrelsen med at overvåge den finansielle og ikke-finansielle rapportering, udviklingen i kapitalstrukturen, finansielle og forretningsmæssige risici, overholdelse af lovgivning og krav fra offentlige myndigheder samt det interne kontrolmiljø.
   
  Komitéen godkender også rammerne for den interne og eksterne revisions arbejde, vurderer revisorernes uafhængighed og kompetence samt overvåger whistleblower-ordningen.
   
  Du kan downloade kommissoriet for Revisions- og risikokomitéen via linket ovenfor.
   

  Særlige arbejdsopgaver i 2017

  Revisions- og risikokomitéen har i 2017 haft særligt fokus på frasalget af vores upstream olie- og gasforretning, IT/cybersikkerhed og vores forberedelser op til implementeringen af den nye persondataforordning i maj 2018.
   

  Antal møder i 2017

  Der har i 2017 været afholdt seks møder i Revisions- og risikokomitéen.

   

  Kommissoriet for Revisions- og risikokomitéen.

 • Nominerings- og vederlagskomité

  Bestyrelsen har i 2018 nedsat en Nominerings- og vederlagskomité, som erstatter den hidtidige Vederlagskomité.

  Thomas Thune Andersen (formand), Lene Skole og Pia Gjellerup udgør medlemmerne af Nominerings- og vederlagskomitéen.

  Komitéen bistår bestyrelsen med nominering og den årlige evaluering af bestyrelsens og den registrerede direktions sammensætning og resultater. 

  Komitéen bistår også bestyrelsen med at forberede og gennemføre vederlagspolitikken. Som led heri vurderer og udarbejder komitéen anbefalinger om koncernledelsens lønregulering, bonusser, anvendelse af fastholdelsesordninger for nøglepersoner, anvendelse af engangsvederlag og indførelsen af nye kompensationselementer.

  I 2017 behandlede den daværende Vederlagskomité blandt andet udbetaling af fastholdelsesbonusser tildelt i forbindelse med salget af vores upstream olie- og gasforretning. Der har i 2017 været afholdt tre møder i den daværende Vederlagskomité.

  Du kan downloade kommissoriet for Nominerings- og vederlagskomitéen via linket ovenfor.

   

  Kommissoriet for Nominerings- og vederlgskomitéen

  Vederlagspolitik

  Vederlagsrapport

Ledelsen

/