God selskabsledelse

Komiteen for god selskabsledelse offentliggjorde i november 2014 sine anbefalinger om god selskabsledelse for børsnoterede virksomheder. Koncernen har derfor valgt som udgangspunkt at følge anbefalingerne.


Ørsteds efterlevelse med anbefalingerne for god selskabsledelse beskrives i selskabets årsrapport og i selskabets årlige redegørelse om god selskabsledelse.

Generalforsamling

Find alt det nyeste materiale vedrørende vores generalforsamlinger

Bestyrelsen

Se vores Revisions- og risikokomité, Vederlagskomité og kompetenceoversigt

Lovbestemte rapporter

Få adgang til alle vores
lovbestemte rapporter

Nomineringskomité


Vores nomineringskomité evaluerer bestyrelsens og selskabets overholdelse af de regler, retningslinjer og principper, som skal understøtte os i at nå vores mål