Vi vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi

Ørsted: en ny start

Fra 6. november 2017, blev vi til Ørsted, efter fysikeren Hans Christian Ørsted. 

For næsten 200 år siden opdagede Fysikeren H.C. Ørsted elektromagnetismen og lagde grundstenene til den måde, vi laver strøm på i dag.

Hvorfor Ørsted?

Hans Christian Ørsted blev født i Rudkøbing i 1777, han blev professor i farmakologi i 1806. 

H.C. Ørsted stræbte efter at finde fysikkens grundlæggende regler, og det var hans utallige eksperimenter med naturens kræfter, der førte til opdagelsen af elektromagnetismen i 1820. Opdagelsen er hans internationalt mest kendte bedrift. Den banede vejen for en række store, teknologiske fremskridt som f.eks. produktion af el.

H.C. Ørsted var videbegærlig. Han indså, hvor vigtig naturvidenskaben var for den måde, vi lever vores liv på, og hvilken forskel viden kan gøre. Derfor oprettede han flere naturvidenskabelige selskaber, ligesom han spillede en afgørende rolle i etableringen af Den Polytekniske Læreanstalt (i dag DTU – Danmarks Tekniske Universitet), hvor han var den første rektor.

Fysikeren H.C. Ørsted lagde kimen til den verden vi kender i  dag. Hans nysgerrighed, passion og interesse for naturen rummer alt det vi har brug for til at skabe en verden der udelukkende kører på grøn energi.

Fra DONG Energy til Ørsted

2016 var det varmeste år der nogensiden er målt på kloden.

Den globale koncentration af CO2 i atmosfæren har aldrig været højere. Vandstandene i havene stiger. Klimaforandringer er hastigt ved at forandre levevilkårene på vores planet.

Vi mener, det er på tide at handle for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Klimaforandringer er virkelige. Vi skal passe på planeten - vores fælles hjem.

For et årti siden startede vi vores omstilling fra at være et sort til et grønt energiselskab. Siden har vi reduceret vores forbrug af kul med 73 %, og vi har besluttet at det i 2023 er slut med at bruge kul på vores kraftværker. 

I dag er vi verdens førende inden for offshore havvind med en markedsandel på 25 %. Vi har allerede bygget nok havvind til at dække 9,5 millioner menneskers årlige forbrug af strøm. det er vores ambition at have bygget nok havvind til at forsyne 30 millioner mennesker med grøn strøm i 2025.

I 2017, solgte vi vores olie og gas produktion, og dermed fuldførte vi omstillingen til at være udelukkende dedikerede til grøn energi.

Fordi vi har handlet så har vi mere end halveret vores CO2 udslip over det seneste årti og i 2023 er det reduceret med 96 %. 
 
Dette er med til at gøre vores målsætninger mere ambitiøse end dem der er vedtaget i klimaaftalen fra Paris, hvor målsætningen er at holde den globale temperaturstigning under 2°C.

Vores udvikling betyder at vi er blevet for grønne til vores navn. DONG, står for Dansk Olie og Naturgas, og det er ikke længere en beskrivende for hvem vi er, eller hvem ønsker at være. 

Hans Christian Ørsteds banebrydende opdagelse var drevet af hans nysgerrighed, passion og interesse for naturen. Disse kvaliteter er essentielle for os alle for at fortsætte rejsen fra sort til grøn energi.

Kom med på rejsen mod en grøn fremtid på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og YouTube.

Sammen kan vi gøre en forskel.

Deltag i samtalen : #takegreenaction

Besøg vores presse sektion

Our green transformation

Infografik der viser reduktionen af CO2
Klimaforandringer er virkelige. Vi skal passe på planeten - vores fælles hjem.